Kaptajn Tretow-Loofs egne erfaringer sammen med tidens tendens til at organisere sig fik ham til at tænke i organisationsbaner. I 1898 finder vi ham blandt initiativtagerne til dannelse af en forening for teglværksindustrien, der skulle beskæftige sig med “arbejdersagen , arbejderassurancen, toldspørgsmål og lignende”. Sammen med fire andre teglværksejere i Nørrejylland indkaldte han til et møde den 20. oktober 1898 i Aarhus. Mødet blev en succes, 60 deltagere mødte op, og det vedtoges at danne en forening. På et nyt møde den 5. december 1898 dannedes så Teglværksforeningen for Jylland, og kaptajn Tretow-Loof blev valgt til foreningens første formand og til forretningsfører for foreningens ulykkesforsikring, der fra starten omfattede ca. 1200 arbejdere. Allerede ved den første generalforsamling i november 1899 var 73 teglværker med i denne ulykkesforsikring, og pr.1.oktober 1899 var der blevet udbetalt ca. 2000 kr. i erstatning for ulykkestilfælde. 1902 udbetaltes næsten 13.000 kr. i erstatninger og dagpenge, hvorfor foreningen fandt det klogest at genforsikre i “Internationalt Ulykkesforsikrings-Anstalt”.

I Tretow-Loofs formandstid, der varede til hans død, var det flere gange på tale at melde Teglværksforeningen for Jylland ind i den landsdækkende Teglværksforeningen af 1893 og dermed i Arbejdsgiverforeningen, men der kunne ikke opnås enighed herom, så hvert enkelt værk måtte selv afgøre, om det ville indmelde sig.

På foreningens årsmøder og generalforsamlinger var der indgående diskussioner om teglværkstekniske spørgsmål, og der er ingen tvivl om, at Tretow-Loof rigtig har været i sit es ved sådanne lejligheder.

Efterhånden udviklede der sig den tradition, at generalforsamlingerne afholdtes om sommeren, og i forbindelse med generalforsamlingerne blev der arrangeret besøg på interessante virksomheder i ler- og cementindustrien. I 1903 blev Vindø Teglværk besøgt af foreningens medlemmer med fruer, og dagen afsluttedes i Hobro Skovpavillon med fællesspisning.

I 1910 var foreningen kommet op på 117 teglværker, hvoraf de 104 var medlemmer af ulykkesforsikringen. På generalforsamlingen vedtoges det efter megen diskussion at bevilge formanden 200 kr. til repræsentation og administration af en Berlinerrejse, idet der det år afholdtes teglværksudstilling der. Da det på næste års generalforsamling viste sig, at Tretow-Loof kun havde brugt 71 kr. af de 200 kr. til Berlinerrejsen, vedtog man, da der nu var tale om repræsentationsudgifter til en rejse til Helsingborg, at bevilge Tretow-Loof 200 kr. hertil, med den udtrykkelige tilføjelse, at han skulle bruge dem alle.

Det var netop efter et af disse hyppige teglværksmøder – denne gang i Esbjerg og Viborg – at Tretow-Loof vendte hjem til Hobro natten mellem den 20. og 21. januar 1913. Han spadserede fra banegården ned mod Hobro. “Vejret var blæsende, og det sneede, og da han følte sig træt, steg han ind i en Hotelomnibus. I Vognen havde han talt med de andre Passagerer; men ganske pludselig sank han om og var død. Et Hjerteslag havde gjort Ende paa hans Liv. Han havde altid selv ønsket sig en hurtig Død, og vi kan glæde os over, at han, der saa lidt egnede sig til at være syg, blev fritaget for et langt Sygeleje; men derfor er Tabet lige stort for os, som vil komme til at savne ham meget.”

Således skrev “Lerindustrien” om kaptajnens død, og at teglværksejerne virkelig ærede og savnede ham, kan vi se af, at de på den førstkommende generalforsamling besluttede at lade opføre et mindesmærke over Tretow-Loof. Mindesmærket blev bygget efter tegning og under ledelse af billedhuggeren Jens Lund. Det fremtrådte som en høj firkantet søjle med tag i middelalderlig kirkestil. Som det sømmede sig for et mindesmærke over en teglværksmand, var det muret op af teglsten fra forskellige værker. Forsiden af mindesmærket fik denne inskription:

“Dette Mindesmærke rejstes 1914 af Teglværksforeningen for Jylland til Ære for dens Stifter, Ven og Raadgiver, Teglværksejer, Kaptajn Tretow-Loof, R. af D.

Ære være hans Minde.”

Mindesmærke over Kaptajn Tretow-Loof.

Mindesmærket blev anbragt på Duehøj med udsigt over Mariager fjord på et sted, hvor naturelskeren og jægeren Tretow-Loof ofte havde nydt udsigten. Der blev afholdt en højtidelighed den 3. juli 1915 i forbindelse med teglværksforeningens sommerudflugt. Hobro bys honoratiores, Tretow-Loofs familie og teglværksejerne med fruer deltog i overdragelsen af mindesmærket til kaptajnens familie.

Mindesmærket står endnu i skrivende stund -1998 – tæt ved Vindø Teglværk. 

Taken from a history of Vindø teglværk, written by Jan Rømsgaard in 1998.


admin

Owner of Montana since 2004

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *