LOKALHISTORIE:
Den gamle villa kan i år fejre 95 års jubilæum

HOBRO:
Trykt første gang lørdag, d. 1. april 2000: En af de få bevaringsværdige bygninger, der er tilbage i Hobro fra bare små 100 år tilbage, er “Montana”, der nu huser Hobro Musikskole, som netop i disse dage har fejret 25 års jubilæum. Bygningen er, hvis vi skal tro vejrhanen på vindfløjen, først opført i 1905. Den har altså ikke nået de 100 år, men mon ikke mange vil synes at den er bevaringsværdig? Hobro har jo ellers ikke gjort særlig meget for at bevare gamle karakteristiske bygninger. Men gælder det nutidige kunstværker af kunstnere, hvis værker man skulle synes, vi er velforsynede med, så kan man tilsyneladende uden videre trække den skuffe frem, som lige netop indeholder pengene til næste projekt med hans værker.

Tidligere præstebolig
Nu ligger Montana ikke ligefrem på det mest besøgte strøg, men det er nu engang en af de få, om ikke den eneste tilbageværende patriciervilla fra omkring forrige århundredskifte. Villaen er opført af teglværksejer, kaptajn F. F. Tretow Loof, der efter svigerfaderens konsul Brasch’s død overtog dennes virksomheder her i byen. Brasch ejede blandt andet den store patriciergård Adelgade 73, som i midten af 1960erne måtte give plads til et supermarked. En sidebygning til gården havde Jyllands længste svalegang. Den blev reddet og står i dag i Den Gamle By i Århus. Kunne man ikke i stedet have bevaret den i Hobro? Men lad os da glæd os over, at man godt 20 år senere fik bevaret bygningerne fra Bies bryggeri. Montana blev som sagt opført i 1905 som herskabsbolig, og blev efter Tretow Loofs død i 1913 solgt til menighedsrådet og indrettet til præstebolig. Den første, der rykkede ind var pastor Georg Thaning. Han gjorde præstegården til et centrum i det kirkelige og folkelige arbejde. I 1920 rejste han således den mindesten om Sønderjyllands genforening, som stadig står på sin plads i den del af præstegårdshaven, der i 1989 blev inddraget til urnekirkegård. Stenen var i de første år centrum for mange folkelig nationale møder. Men også præstefruen var en af vore første “rødstrømper” i ordets bedste forstand, holdt hun mange møder i kampen for kvindernes ligeberettigelse. Huset blev også centrum for byens musikliv. Blandt andet holdt Hobros lille kammerorkester til i præstegården. Også under de efterfølgende præster blev der dyrket musik i præsteboligen, der således var “Hobros lille musikhus”.

Musikskole fra 1975
Nye tider, nye skikke. I 1975 var huset for stort og for gammeldags som bolig, og menighedsrådet udlejede det derfor til den nystiftede Hobro musikskole, som har holdt til her siden. I 1982 blev man ganske vist sagt op, fordi kirkegården skulle udvides, og der var planer om, at bygningen skulle nedrives, men takket være et stort arbejde af enkeltpersoner, institutioner og med støtte fra pengeinstitutter i byen kunne bygningen bevares for musikskolen, som i 1984 kunne få foreløbigt, men først i 1988 endeligt skøde på ejendommen. Med støtte fra kommunen har huset fået nyt tag, desværre ikke som det oprindelige i blå glaserede tagsten, men nu regner det da ikke ind mere. Gamle vandskader er ved at være udbedrede, og med hjælp fra kommunens aktiveringshold er der foretaget maling af vinduer og anden udvendig vedligeholdelse, men der er stadig arbejde som kræver professionelle håndværkere.

Hvis man nu overlod til vore efterfølgere at indkøbe mere kunst til byen, når deres tid kommer, så kunne der måske blive råd til at bevare den smule, der er tilbage af andre kulturværdier, som også er en del af vor historie. Lad os gøre det, inden de helt forsvinder.

FAKTA:
” Navnet Montana kommer af det spanske ord Motaña, der slet og ret betyder Bjerg.

” Udover at være navnet på Hobro Musikskoles hjemsted, er Montana også navnet på den femtestørste af USA’s stater.

” Staten er, som man måske kan gætte sig til, særdeles bjergrig.

Taken from an article written by Gerhard Schoop and copied here for fair usage with no commercial gain.


admin

Owner of Montana since 2004

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *